Rady pro administrátory (RSS)

Amplification útoky obecně

Obecným principem amplification útoků je zneužití síťové služby k zesílení prováděného útoku. Zneužívány jsou tedy především služby, u nichž relativně malý dotaz vyvolá pokud možno několikanásobně větší odpověď. Zároveň je z pohledu útočníka potřeba mít možnost podvrhnout zdrojovou IP adresu zasílaného požadavku tak, aby odpověď byla doručena na IP adresu zamýšlené oběti. Proto jsou také zneužívány služby, které ke své ...

více »
<12