Sdružení CZ.NIC, provozovatel bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, získalo mezinárodně uznávanou certifikaci systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO 27001. Certifikace se týká bezpečnosti informačních aktiv v celé její šíři – od nakládání s informacemi přes řízení přístupu a jejich bezpečné uložení až po zálohování. Sdružení CZ.NIC získalo certifikaci od autorizované certifikační společnosti DQS Cert s.r.o. Zavedení certifikace má v CZ.NIC na starosti interní bezpečnostní tým sdružení CZ.NIC-CSIRT. Více v tiskové zprávě sdružení.

Provozovatel CSIRT.CZ, sdružení CZ.NIC, získal certifikaci systému managementu bezpečnosti informací