Na českých užívateľov smeruje ďalšia vlna podvodných mailov. Tentokrát telo e-mailu obsahuje informáciu, že v jeho prílohe sa nachádzajú doklady a zmluva, ktorá bola "odosielateľovi" zaslaná pravdepodobne omylom. V prílohe podvodného e-mailu sa nachádza vírus, ktorý nabáda užívateľa k stiahnutiu mobilnej aplikácie do internet bankingu. Upozorňujeme užívateľov, aby prílohu v tomto podvodnom e-maily neotvárali.

Upozornenie na ďalšie podvodné e-maily!