Evropský parlament schválil 6. července směrnici NIS. Jedná se o první evropský dokument, který se týká kybernetické bezpečnosti a státům ukládá minimální požadavky, které by v oblasti kybernetické bezpečnosti měly plnit. Cílem směrnice je zvýšení národních kapacit v oblasti bezpečnosti, zlepšení evropské spolupráce a stanovení povinností spojených s hlášením incidentů pro operátory základních a digitálních služeb. Směrnice by měla vstoupit v platnost v průběhu srpna příštího roku, přičemž následně budou mít členské státy povinnost implementovat ji do národních legislativ a to v průběhu 21 měsíců.

Byla schválena směrnice NIS