Firma AVG zveřejnila bezplatný dekryptor pro ransomware Bart. Pro úspěšné dekryptování je zapotřebí mít alespoň jeden soubor jak v zašifrované, tak v nezašifrované podobě, dekryptovací algoritmus je založen na porovnání jejich obsahu. Pokud provádíte zálohování alespoň občas, měli byste být schopni takovou dvojici souborů najít.

Byl zveřejněn dekryptor pro ransomware Bart