Postřehy z bezpečnosti: zranitelnost Dirty_Sock umožňuje získat práva uživatele root

V posledních Postřezích z bezpečnosti jsme se podívali na zranitelnost Dirty Sock, na problémy maltské banky, na výzvu švýcarské vlády týkající se on-line volebního systému, na nový čínský zákon přinášející netušené možnosti nebo na specifické využití Mono frameworku na macOS.