Kritická zranitelnost e-mailového serveru Exim

E-mailový server Exim obsahuje kritickou zranitelnost (CVE-2019-10149), která umožňuje neautentikovanému útočníkovi vzdálené spuštení kódu. Zranitelné jsou verze 4.87 až 4.91 (včetně). Od verze 4.92 je zranitelnost opravena. Doporučujeme všem uživatelům a administrátorům provést nezbytné aktualizace.