Australské Cyber Security Centre vydalo základní osmero pro předcházení bezpečnostním incidentům

ASCS (Australian Cyber Security Centre) vydalo aktualizované základní osmero doporučení (Essential Eight Maturity Model), jak snížit riziko bezpečnostních incidentů. Je rozděleno do tří úrovní podle vyspělosti nasazených opatření s tím, že obecně doporučuje směřovat ke třetí - nejvyšší úrovni.