Kritické zranitelnosti v systému VxWorks

Celkem jedenáct zranitelností objevili výzkumnící z Armis Labs v real time operačním systému VxWorks používaném ve více než dvou miliardách embedded zařízení naskrz všemi průmyslovými odvětvími. Zranitelnosti dostaly společný název URGENT/11, z jedenácti jich je šest kritických (remote code execution). Zranitelnosti sídlí v IPnet TCP/IP síťovém stacku od verze systému 6.5, což vymezuje zranitelná zařízení za posledních 13 let.