Postřehy z bezpečnosti: dvacet let stará zranitelnost ohrožuje všechny verze Windows od XP

V dnešních Postřezích z bezpečnosti jsme se zaměřili na 20 let starou a neopravenou zranitelnost Windows, na zranitelnost Bluetooth umožňující napadení komunikace a na chybu antiviru Kasperky, která umožňovala získat čtyři roky historie navštívených stránek.