4. listopad 2010 Tým CSIRT.CZ se zúčastnil prvního celoevropského cvičení

CYBER Europe 2010 – zkusme to nanečisto

4. listopad 2010 Tým CSIRT.CZ se zúčastnil prvního celoevropského cvičení CYBER Europe 2010, které uspořádala organizace ENISA. Unikátní cvičení testovalo schopnost komunikace a spolupráce při obraně evropské počítačové infrastruktury proti útokům hackerů. Více...