U příležitosti podání oficiální žádosti o přidělení statusu Accredited u mezinárodní organizace TERENA TF CSIRT oznamují Ministerstvo vnitra České republiky a sdružení CESNET a CZ.NIC předání bezpečnostního týmu CSIRT.CZ do rukou bezpečnostních pracovníků správce české národní domény – sdružení CZ.NIC. Tím byl završen proces plného zprovoznění Národního CSIRT týmu České republiky.

Dokončení migrace týmu CSIRT.CZ

U příležitosti podání oficiální žádosti o přidělení statusu Accredited u mezinárodní organizace TERENA TF CSIRT oznamují Ministerstvo vnitra České republiky a sdružení CESNET a CZ.NIC předání bezpečnostního týmu CSIRT.CZ do rukou bezpečnostních pracovníků správce české národní domény – sdružení CZ.NIC. Tím byl završen proces plného zprovoznění Národního CSIRT týmu České republiky.

K dnešnímu dni došlo k plnému převedení agendy a know-how od pracovníků akademického sdružení CESNET, kteří se dosud spolupodíleli na plném technickém provozu týmu CSIRT.CZ. Ten běžel od 1. ledna 2011. Od začátku roku postupně došlo k úspěšné migraci všech souvisejících systémů, které zabezpečují funkci týmu CSIRT.CZ.

„Ministerstvo vnitra – gestor kybernetické bezpečnosti České republiky – a sdružení CZ.NIC podepsali v prosinci loňského roku memorandum o převzetí úlohy národního CSIRT týmu České republiky sdružením CZ.NIC. Na Ministerstvu vnitra jsme tento krok pečlivě zvažovali a připravovali s přesvědčením, že technické i personální zázemí sdružení CZ.NIC je zárukou pro kvalitní naplnění této úlohy. Jsem velmi rád, že bezproblémový převod bezpečnostního týmu CSIRT.CZ naše přesvědčení beze zbytku potvrdil, a těším se na další spolupráci při zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti České republiky,“ uvedl Aleš Špidla, ředitel odboru kybernetické a informační bezpečnosti.

„Proces předání pracoviště CSIRT.CZ byl v uplynulých dnech úspěšně završen a CSIRT.CZ je nyní plně ve správě sdružení CZ.NIC. Na procesu předání velmi intenzivně spolupracovali zaměstnanci obou sdružení a musím ocenit, že odbornost pracovníků na obou stranách umožnila hladký bezvýpadkový přechod, který otevírá cestu pro další úspěšný rozvoj a spolupráci. Jsem velice rád, že CESNET prostřednictvím účasti v projektu „Kybernetické hrozby“ a vybudováním pracoviště CSIRT.CZ, které bylo Ministerstvem vnitra v prosinci 2010 prohlášeno za Národní CSIRT České republiky, přispěl k rozvoji bezpečnějšího internetu v České republice. Provozem tohoto pracoviště bylo pověřeno právě sdružení CZ.NIC, které má pro jeho další úspěšný rozvoj ty nejlepší předpoklady,“ dodal Jan Gruntorád, ředitel CESNET.

„Rád bych poděkoval všem členům původního týmu ze sdružení CESNET, kteří tomuto procesu věnovali maximální úsilí a pečlivě a detailně nás do aktivit CSIRT.CZ uvedli. Převzetí celého projektu uvolnilo pracovníkům našeho bezpečnostního týmu ruce pro jiné aktivity. Především bychom se chtěli více věnovat osvětě v oblasti internetové bezpečnosti a s ní spojené prevenci,“ přiblížil další plány výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip.