Zákon o kybernetické bezpečnosti

Od 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 181 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále ZKB). V rámci ZKB byla definována dvě pracoviště, vládní CERT a národní CERT (roli národního CERTu plní v současné době tým CSIRT.CZ). Tato dvě pracoviště jsou povinna přijímat od povinných orgánů a osob definovaných v § 3 ZKB informace o kybernetických bezpečnostních incidentech a také kontaktní informace daných subjektů. Nejste-li si jisti, zda mezi tyto orgány či subjekty spadáte, pomohou Vám tyto dvě vyhlášky . Ty vám pomohou určit, zda pro Vaši společnost vyplývají z nového zákona nějaké konkrétní povinnosti.

Národní CERT (CSIRT.CZ), přijímá kontaktní údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 písm. a), b) a h.) a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů od orgánů a osob uvedených v § 3 písm. b) a h.) ZKB.

Máte-li obecný dotaz k hlášení kontaktních informací nebo incidentů dle ZKB použijte prosím e-mailovou adresu info@zkb.csirt.cz .

Pro nahlášení kontaktních údajů dle § 16 ZKB Vám nabízíme možnost využít formulář na hlášení kontaktních údajů  na našem webu. Pro nahlášení kybernetického bezpečnostního incidentu dle § 8 ZKB Vám nabízíme možnost využít formulář na hlášení incidentu  na našem webu.