Jak má hlášení vypadat

Doporučený tvar pro hlášení bezpečnostního incidentu:

CSIRT.CZ respektuje Vaše soukromí, můžete tedy některá data (např. z logů) anonymizovat, případně výslovně uvést, které informace nesmíme poskytnout dál. Zvažte ale, nakolik se tím sníží průkaznost a možnost identifikace, nebo dokonce znemožní řešení.