Typy řešených incidentů

Sensor Network 
Ve spolupráci se sdružením CESNET  provozujeme systém detekující podezřelé chování systémů připojených do sítě Internet. V případě, že zaznamenáme podezřelé pokusy o připojení z konkrétních IP adres, informujeme ihned o takové události zodpovědné administrátory prostřednictvím e-mailové adresy ids@csirt.cz. IDS zaznamenává pouze spojení realizovaná přes protokol TCP. V případě, že pracujete na bezpečnostním výzkumu nebo si z jiných důvodu přejete být z databáze pro zasílaní těchto informací vyřazeni, kontaktujte nás na ids@csirt.cz . Více informací najdete zde. V případě IDS se z pohledu CSIRT.CZ nejedná o klasický bezpečnostní incident. IDS pouze upozorňuje administrátora dané sítě na nestandardní chování jeho systému, které může být jedním ze symptomů bezpečnostního incidentu. Posouzení, zda tomu tak je, však leží na bedrech příslušného administrátora.
Phishing
Podvodné stránky, vytvořené nejčastěji za účelem získání citlivých informací od uživatelů: jako příklad můžeme uvést uživatelská jména, hesla nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.
Spam 
Nevyžádané e-mailové zprávy hlášené jako podnět k řešení. 
Malware
Škodlivý kód, který se může šířit různým způsobem, například prostřednictvím přílohy v e-mailu, nakaženými webovými stránkami, chybou v programu apod.
Other
Incidenty, které nelze jednoduše zařadit do jiných skupin. Jde převážně o typy incidentů s ojedinělým výskytem.
DoS
Typ útoků, jejichž cílem je znepřístupnit službu dalším uživatelům. Do této kategorie se nejčastěji zařazují hlášení týkající se adres, které se na útoku podílejí a bývají součástí tzv. botnetu. Často se také jedná o špatně zabezpečené serverové služby, které jsou pak zneužity k DoS útokům na další cíle.
Information Gathering
Shromažďování informací o hostitelích, službách, účtech, a to prostřednictvím skenováním portů, odposlechem síťového provozu nebo sociálního inženýrství.
Intrusions
Úspěšná kompromitace účtu, systému nebo aplikace (služby). To může být způsobeno nejen známou nebo novou zranitelností, ale také neoprávněným přístupem.