Kritická zranitelnost v OpenSMTPD serveru

30. ledna 2020

Byla objevena kritická zranitelnost (CVE-2020-7247) SMTP serveru OpenSMTPD, která umožňuje útočníkovi vzdálené spuštění kódu a eskalaci práv. Zranitelnost se do kódu dostala v květnu 2018, starší verze tak nejsou dotčené. Opravená verze je 6.6.2p1. Všem uživatelům a administrátorům doporučujeme provést nezbytné aktualizace.