Uživatelé Ubiquiti by si měli co nejdříve změnit heslo

12. ledna 2021

Společnost Ubiquiti rozeslala svým zákazníkům varování před možným únikem hesel. K úniku mohlo dojít ze systémů hostovaných v cloudu, nicméně Ubiquiti uvádí, že v současnosti nemá důkazy o tom, že by došlo ke kompromitaci databáze zákazníků, ale ani nemůže zaručit, že k takovému úniku nedošlo. Proto doporučuje zákazníkům provést změnu hesla do služeb Ubiquiti, ale také všude, kde případně zákazník používal stejné heslo a zapnout používání 2FA.