Jak na rodičovskou kontrolu na mobilních zařízeních

2. prosince 2019

Kromě zabezpečení PC a notebooku je potřeba myslet také na zabezpečení mobilních telefonů, na kterých dnes děti tráví čím dál více času. Naštěstí i v oblasti mobilních telefonů existuje řada nástrojů, které nám umožní alespoň částečně zajistit bezpečí dětí při používání Internetu.

Za základní nástroj, který je navíc zdarma, lze označit Google Family Link pro rodiče. Jak už je možné odvodit z názvu, tento nástroj je určen pro dohled nad dětmi, které používají přístroj se systémem Android. Nicméně část aplikace určená pro rodičovskou správu je dostupná i pro iPhone. Google Family Link umožňuje rodičům sledovat například kolik času dítě na zařízení tráví, nastavit konkrétní limity a na dálku zařízení uzamknout. Dále je možné v případě potřeby zjistit, kde se dítě právě nachází, pokud je mimo domov. Jako bonus pak aplikace nabízí programy pro Android doporučené učiteli, které můžete rovnou přidat do zařízení dítěte.

Z dalších aplikací lze zmínit aplikace z rodiny Kaspersky Safe Kids. Výhodou tohoto řešení je, že pokryje nejen mobilní zařízení, ale v rámci jednoho rozhraní můžete kontrolovat většinu zařízení používaných dětmi, neboť jsou dostupné aplikace pro Windows, Mac, iPhone/iPad nebo Android. To umožňuje rodičům filtrovat nevhodné webové stránky, sledovat, co jejich děti zveřejňují na sociálních sítích, sledovat, kolik času děti na zařízení tráví, nastavit časové limity, omezit aplikace, které může dítě používat, kontrolovat, kde se děti nacházejí či třeba dostat informaci, v případě, že dítě opustí oblast, která je označena jako bezpečná. Produkt je dostupný v bezplatné verzi s omezenými funkcemi nebo v podobě služby premium.

Jinou aplikací, kterou lze pro účely zvýšení bezpečnosti dětí při používání Internetu využít je Norton Online Family. I v případě tohoto produktu můžete z jedné aplikace kontrolovat více různých zařízení a nemusíte se tedy omezovat pouze na mobilní telefony. Aplikace opět umožňuje blokovat škodlivé či nevhodné stránky, povolit či zakázat používání určitých aplikací, sledovat a řídit dobu, po kterou mohou děti aplikace používat nebo zjišťovat aktuální polohu dětí.

Uvedené příklady produktů jsou pouze orientační a měly by posloužit pro získání přehledu o funkcích, které lze od těchto aplikací očekávat. Existuje řada jiných řešení, která se liší jak úrovní nabízených funkcí, tak cenou. Pokud se rozhodnete tato řešení používat, doporučujeme podívat se i na další aplikace, např. Qustodio, OpenDNS FamilyShield, Net Nanny, K9 (zdarma), MetaCert (zdarma), Bark, FamilyTime Premium a následně si vybrat aplikaci, která bude nejlépe odpovídat vašim potřebám.

Pokud nechcete dětem příliš zasahovat do soukromí, můžete využít i jiné varianty. Některé SoHo routery mají přímo v sobě implementovanou rodičovskou kontrolu, která Vám umožní řídit, na jaké stránky se děti nedostanou přes domácí bezdrátovou síť. Nevýhodou je, že takto lze kontrolovat pouze zařízení připojená přes domácí WiFi. Pokud se dítě připojí na jinou WiFi síť nebo má dokonce možnost používat mobilní data, zobrazovaný obsah nebude nijak filtrován. Tento způsob řízení přístupu k obsahu na Internetu tak lze doporučit spíše pro menší děti, které ještě používané zařízení neodnáší mimo kontrolu rodičů a slouží spíše jako ochrana pro případ, že by dítě na nějaký nevhodný obsah přistoupilo omylem. Také možnost řízení zobrazovaného obsahu nebude tak jemná a nebude možné například zakázat jen přístup k obsahu určité služby, který je nevhodný pro děti a zbytek dětem nechat dostupný (např. YouTube).

Obecně lze říci, že různé filtry na úrovni domácí sítě nemohou nahradit komplexní kontrolu s využitím software, aplikovaného přímo na daném koncovém zařízení, které tak máme pod kontrolou, i když se zrovna v naší domácí síti nenachází. Závěrem nelze než doporučit toto: Nespoléhejte pouze na technická opatření, je nezbytné s dětmi o rizicích používání Internetu také hovořit!