CSIRT.CZ se účastní cvičení Cyber Europe 2022

8. června 2022

Národní CSIRT tým se v těchto dnech účastní panevropského kybernetického cvičení Cyber Europe 2022. Cvičení je letos tematicky zaměřeno na zdravotnický sektor. Jeho cílem je procvičit spolupráci napříč sektory jak na národní, tak i mezinárodní úrovni a ověřit technické schopnosti. Zahrnuje úkoly na technické a operativní úrovni pro národní a vládní CSIRT týmy, pro úřady, ministerstva, nemocnice a další. Cvičení je postaveno na technických incidentech inspirovaných reálnou praxí. Kromě aktivní účasti na akci je národní CSIRT tým také organizátorem, a to na národní úrovni. V roce 2022 se do cvičení na národní úrovni zapojilo devět týmů z Česka a jeden ze Slovenska.