Proběhla závěrečná konference k cvičení Cyber Europe 2024!

28. listopadu 2023

Přes padesát koordinátorů z téměř všech členských zemí EU, Anglie a Norska se sešlo, aby se v rámci dvoudenního setkání připravili na realizaci největšího evropského cvičení: Cyber Europe 2024. To prověří připravenost Evropské unie a okolních regionů na případnou kybernetickou krizi. Tentokrát bude pozornost cvičení zaměřena hlavně na energetický sektor. Je však zřejmé, že dopady rozsáhlého incidentu v tomto odvětví se dotknou nás všech. Kdo všechno se může do cvičení zapojit se dozvíte již 1. prosince!